Vloeistofdichtbeton

Beschermt het milieu tegen belastende stoffen

Om bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen te voorkomen worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van terreinverhardingen, vloeren en/of wanden.
Regelgeving stelt bepaalde eisen aan een constructie voordat deze als vloeistofdicht mag worden beschouwd. De grootste eis hierbij is dat een verontreinigde vloeistof niet door de constructie heen kan gaan. Een deskundige verwerking en nabehandeling van de speciaal vervaardigde betonmortel is van zeer groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het beton in de vloeistofdichte constructie.

De Hoop Betonmortel beschikt over een KOMO® productcertificaat met vermelding van de sterkteklasse bestemd voor vloeistofdichte constructies.

Toepassingen

Vloeistofdichtbeton is universeel en wordt veel gebruikt bij op- en overslagterreinen, tankstations, garages, wasplaatsen en voor de land- en tuinbouw.