Lichtbeton

Zeer geschikt voor renovaties, funderingen en weg- en waterbouw

Betonmortel met een volumieke massa < 2.000 kg per m3 wordt lichtbeton genoemd.
Normaal gesproken wordt een hard en grof toeslagmateriaal zoals grind gebruikt in de samenstelling van beton. Bij lichtbeton wordt dit toeslagmateriaal vervangen door een materiaal met een lagere volumieke massa.

Het verlagen van de volumieke massa zorgt voor belangrijke wijzigingen in de eigenschappen van het beton. Deze wijzigingen richten zich met name op sterkte, isolerend vermogen en duurzaamheid. Het verlagen van de volumieke massa heeft ook invloed op de verwerking van betonmortel. Lichtbeton kan grofweg worden ingedeeld in drie groepen met eigen kenmerken:

  • Lichtbeton met een volumieke massa van 600 kg per m3 tot 1.000 kg per m3
  • Lichtbeton met een volumieke massa van 1.000 kg per m3 tot 1.500 kg per m3
  • Lichtbeton met een volumieke massa van 1.500 kg per m3  tot 2.000 kg per m3

Toepassingen

Deze betonsoort wordt gebruikt voor renovaties in bestaande constructies, maar ook in funderingen of specifieke weg- en waterbouwconstructies.