Kwaliteit en verwerking betonproducten


Beton van De Hoop Betonmortel voldoet aan de kwaliteitseisen conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005. Het beton wordt geleverd volgens diverse sterkte-, milieu- en consistentieklassen. Volgens onderstaande tabel wordt inzichtelijk hoe deze prestatieklassen worden toegepast.

Verwerking

Zodra de eisen zijn gesteld waar de betonconstructie aan moet voldoen, is het van belang om te bepalen hoe de mortel verwerkt en nabehandeld moet worden. Door hier zorgvuldig aandacht aan te besteden wordt een sterke en duurzame constructie gecreĆ«erd.


In overleg tussen de uitvoerder van de stort en onze betontechnoloog wordt de verwerkbaarheid bepaald. De verwerkbaarheid wordt uitgedrukt als consistentieklasse en is gericht op het transport en het verdichten van de betonmortel, de vorm van de constructie en de hoeveelheid wapening in de constructie.

 

Ondersteuning

Door onze jarenlange ervaring en kennis van grond-, hulp- en vulstoffen kunnen wij voor elk bouwwerk, maar ook bij een bijzondere toepassing of een specifieke bouwwijze, ondersteuning bieden. Denk hierbij aan gewenste sterkte, snelle verharding, hoge vloeibaarheid of andere eisen voor de betonmortel.

Nabehandelen

Omdat er water in betonmortel zit is het belangrijk vers gestort beton in de beginfase tegen uitdroging te beschermen. Dit kan door het oppervlak vochtig te houden en af te dekken met folie of bij lage temperaturen te isoleren tegen kou. Het nabehandelen heeft als doel dat het water aan het oppervlak niet te vroeg verdampt zodat de kwaliteit van de constructie niet vermindert.

Een ander belangrijk onderdeel van nabehandelen is het beperken van de krimpspanningen in het oppervlak. Door het beton te isoleren worden grote temperatuurverschillen in het oppervlak weggenomen waardoor de kans op krimpscheuren wordt voorkomen.