Legoblokken voor nieuwe hal Feijter-Granen

Feijter-Granen te Sluiskil verricht jaarlijks bijna 150.000 tot 200.000 ton op- en overslag voor zichzelf en derden, op de locatie in Sluiskil en ook in andere havens.

Voor de bouw van een nieuwe hal op het terrein van Feijter-Granen hebben we 700  betonnen legoblokken geleverd.

Project informatie


Opdrachtgever: Feijter-Granen B.V.

Realisatie: 2020