Content Visual

Vloeispecie

Een product wat ook zijn toepassing gevonden heeft in de bouw is vloeispecie. Dit is een mengsel van cement, zand en water met een hoge vloeibaarheid. De vloeispecie, de naam zegt het al, vloeit zeer ruim uit en wordt veel gebruikt als werkvloer onder de later aan te brengen constructievloer van beton.

 

Op de werkvloer is het zeer goed mogelijk de wapening te stellen op een zodanige wijze dat de wapening voldoende dekking heeft in de uiteindelijke betonconstructie. Deze dekking van de wapening is van belang om te voorkomen dat de wapening in de betonconstructie gaat roesten en de constructie aldus beschadigd.

Vloeispecie wordt gebruikt voor grotere oppervlakten.  Voor het aanbrengen is een speciale vloeipomp nodig.