Content Visual

Vloeistofdicht beton

Om bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen te voorkomen worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de terreinverhardingen, vloeren en/of wanden. Regelgeving stelt bepaalde eisen aan een constructie voordat deze als vloeistofdicht mag worden beschouwd. De grootste eis hierbij is natuurlijk dat een verontreinigde vloeistof niet door de constructie heen kan gaan. Een deskundige verwerking en nabehandeling van de speciaal vervaardigde betonmortel is van zeer groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het beton in de vloeistofdichte constructie.

 

De Hoop Betonmortel beschikt over een KOMO/Betonvereniging productcertificaat dat aangeeft dat het beton voldoet aan de gestelde eisen om te komen tot een vloeistofdichte constructie.

 

Toepassingen

Vloeistofdicht beton is universeel en wordt veel gebruikt bij op- en overslagterreinen, tankstations, garages, wasplaatsen en de land- en tuinbouw.