Content Visual

Laboratorium

Kwaliteit in het bouwproces is een belangrijk onderdeel. Faalkosten moeten tot een minimum worden beperkt terwijl de eisen aan de betonmortel steeds groter worden. Door ons in een vroeg stadium te betrekken bij keuzes aangaande betonmortelsamenstellingen, zijn we in staat om samen met onze opdrachtgevers de juiste producten te kiezen. Hierbij stemmen we eigenschappen als druksterkte en duurzaamheid af op de gewenste verwerkbaarheid.

 

Moderne inrichting laboratorium

De Hoop Betonmortel beschikt over een modern laboratorium waar we, door middel van interne en externe controles, de kwaliteit van ons product garanderen en trachten te verbeteren. We doen er o.a. onderzoek naar:

 -  Mechanische eigenschappen van beton als druksterkte

 -  Duurzaamheideigenschappen van het beton

 -  Plastische eigenschappen van de mortel (verwerkbaarheid)

 -  Vloeistofdichtheid van beton

 -  Productontwikkeling

 

Meten

Daarnaast is ons laboratorium uitgerust met middelen om sterkteontwikkeling in het werk te meten. Dit doen wij met hulp van een rijpheidcomputer. Deze computer volgt de sterkteontwikkeling op de voet om zo tot een gedegen advies te komen.  Dit kan zowel op het gebied van ontkisting vande constructie als het aansturen van temperatuurbeheersing.