Content Visual

Certificering

KOMO-Keurmerk

De productie van betonmortel is een gewaarborgd proces dat onder KOMO-keur plaatsvindt. Dit certificaat is een verklaring dat een product of proces voldoet aan de in dat certificaat vastgelegde specificaties. Voor zowel producenten als afnemers kan certificatie kostenbesparend werken.

 

BMC-Certificering

Een onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling (BMC) controleert op basis van vaste richtlijnen en normen de grondstoffen en bouwmaterialen en geeft de certificaten af. Certificatie-instellingen worden erkend door de Raad van Accreditatie.

 

Veel grondstoffen en bouwmaterialen worden in Nederland geleverd onder dit KOMO-productcertificaat. Dit geeft extra zekerheid, daar er sprake is van een controle van de producent door een onafhankelijke certificerende instelling. In dit geval kan de afnamecontrole in het algemeen worden beperkt tot afleverdocumenten soms aangevuld met een visuele controle.

 

Brancheorganisatie VOBN

De Hoop Betonmortel is aangesloten bij VOBN, brancheorganisatie voor de betonmortelindustrie, en is verplicht om onder KOMO-keur te leveren. Onze productcertificaten zijn te vinden op de pagina downloads.

 

Beton Bewust

Het keurmerk Beton Bewust van VOBN garandeert de duurzame productie van betonmortel. De Hoop Betonmortel maakt werk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het in bezit zijn van dit keurmerk is daarvan het tastbare bewijs.

 

ISO 14001

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is reeds lange tijd verankerd in de organisatie. In Terneuzen werken we dan ook volgens de richtlijnen van het ISO14001 managementsysteem. Om dit kracht bij te zetten is er dit jaar besloten de organisatie daadwerkelijk te certificeren volgens ISO14001, met succes.

 

Nederland werkt veiliger met VCA

Wij vinden veilig en gezond werken belangrijk. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat ons helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.